Engagement

Uit onderzoek van General Electrics (GE) naar de succesfactor van projecten en verandertrajecten blijkt dat alle succesvolle project startten met een uitstekend plan waarbij doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden, budgetten en tijdslijnen goed uitgedacht waren. Helaas bleek 98% van de gefaalde projecten ook over een goed plan te beschikken. Wat bepaalt dan of een project succesvol is? Het bleek engagement en intern draagvlak te zijn. Vandaar dat Metis in al haar trajecten aandacht besteedt aan engagement. Daarnaast hebben we de Legacy engagementaanpak ontwikkeld gebaseerd op de gouden cirkels van Simon Sinek en de theorie van Dan Pink over wat ons motiveert.