De Gouden Cirkels

 

De Golden Circle is een denkmodel van Simon Sinek gebaseerd op zijn onderzoek naar het succes van de meest invloedrijke leiders en bedrijven ter wereld. Hij ontdekte dat achter succesvolle merken allemaal dezelfde manier van denken, handelen en communiceren ten grondslag ligt. Een manier die compleet tegenovergesteld is van hoe de meerderheid van organisaties denkt, handelt en communiceert.
De basis van het model is de gouden cirkel: begin met de vraag Waarom je doet wat je doet, vervolgens werk je naar Hoe je dat doet en als laatste kijk je naar Wat je doet. Het waarom spreekt het intuïtieve, limbische, deel van de hersenen aan. Dit is het gedeelte waarmee je beslissingen neemt. Alleen communiceren “wat” van medewerkers verwacht wordt en dat rationeel te onderbouwen met feiten en cijfers leidt niet tot een (blijvende) aanpassing van het gedrag. Dit komt doordat feiten en cijfers een ander deel van de hersenen aanspreken. Door de duurzaamheids- en engagementstrategie op te bouwen vanuit het Waarom en de communicatie van daaruit op te bouwen spreken we direct het gedeelte van de hersenen aan dat gedrag stimuleert. Bovendien krijg je als medewerkers weten waarom duurzaamheid een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie is, ook het juiste gedrag om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Men weet immers waaraan men kan bijdragen. Dit sluit mooi aan bij de theorie van Dan Pink waarbij Purpose één van de drie elementen voor het motiveren van medewerkers is.

De gouden cirkels zijn niet alleen relevant voor een engagementstrategie. Simon Sinek heeft zijn model ontwikkeld om aan te tonen hoe een bedrijf klanten aan zich kan binden. Het is dus ook een belangrijk element van o.a. externe communicatie, stakeholdermanagement en supply chain management.