Strategie

De bedrijven en organisaties van morgen hebben duurzaamheid verankerd in hun strategie. Daarvan zijn we overtuigd. Het goede nieuws is dat iedere organisatie al ‘iets’ doet op het gebied van duurzaamheid. Het is de uitdaging dat uit te bouwen tot een integraal onderdeel van de strategie waarbij iedereen in de organisatie zijn steentje bijdraagt. Dit lukt alleen als er een duidelijke stip op de horizon staat waar je als bedrijf heen wilt en het waarom van deze strategie voor iedereen duidelijk is.

Waar sta je nu? Welke rol wil je (gaan) spelen in de maatschappij? Wat zijn de verwachtingen van de stakeholders? En hoe maak je de juiste keuzes voor thema’s met impact die passen bij de organisatie? Dit zijn allemaal vragen die we tijdens een strategietraject beantwoorden.  Metis heeft ruime ervaring met strategietrajecten. Zowel op het gebied van het verankeren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie als het integreren van duurzaamheid in deel strategieën zoals supply chain management, duurzaam inkopen of de bedrijfsvoering. Onze kracht ligt bij het vertalen van complexe theorieën en richtlijnen naar een waardevolle strategie die aansluit bij de praktijk van uw onderneming. En natuurlijk besteden we ook tijdens een strategietraject aandacht aan intern draagvlak. We zijn ervan overtuigd dat een strategie zonder draagvlak niet werkt.