Inspiratie

Zonder inspiratie geen motivatie. Gelukkig zijn er vele flimpjes, artikelen, onderzoeken en voorbeelden die ons helpen om onze impact te vergroten en die laten zien hoe we de wereld en ons gedrag kunnen verduurzamen. Hieronder een selectie van onze inspiratiebronnen.

Engagement

Dan Pink: What really motivates us

Wat hebben we nodig in bedrijven om duurzaamheid van de grond te krijgen? Gemotiveerde medewerkers die allemaal bijdragen. Dan Pink laat zien waarom straffen en belonen niet werkt en hoe je medewerkers dan wel kunt motiveren om bij te dragen. Het is één van de pijlers van onze Engagementaanpak.

Piano steps: The Fun Factor

Als er iets is dat we nog onvoldoende inzetten bij duurzame gedragsverandering, dan is het wat mij betreft de Fun Factor. Daar waar mogelijk probeer ik de Fun Factor te betrekken. Als het leuk is, wordt moeten, willen. En dat is precies wat we willen met duurzaamheid.

Monty Python

De Olympische spelen van Monty Python met het onderdeel: 100 meter voor mensen zonder richtinggevoel.

Een prachtige illustratie van wat er gebeurt als medewerkers niet weten wat het doel is, of wat zij moeten doen om eraan bij te dragen.

Strategie

The story of stuff

Animatie die je aan het denken zet over de externe kosten van een product. Nemen we wel alles mee in de kostprijs? Hebben we wel de echte kosten of vergeten we een deel? En wie betaalt dat dan?  Willen we dat wel?

Gouden Cirkels van Simon Sinek

Hoe kun je bepalen Wat je gaat doen en Hoe je het gaat doen, als je niet goed kunt vertellen Waarom. Waarom is het belangrijk? Waarom is het relevant voor de organisatie en voor de medewerkers die aan de slag moeten? Het Waarom, Hoe en Wat zijn de gouden cirkels van Simon Sinek. Alle drie essentieel voor een goede strategie. Een strategie die mensen motiveert.

Circulaire Economie

Ellen McArthur:
Circulaire Economie

Animatie van de Ellen McArthur Foundation waarin ze het principe van de Circulaire Economie uitleggen.

Ontwerpen geïnspireerd door de Natuur

Als we ons economische systeem opnieuw vormgeven en circulair inrichten, doen we er goed aan om te leren van de natuur. In dit filmpje geeft Janine Benyus 12 duurzame ontwerp ideeën geïnspireerd door de oplossingen die de natuur heeft gevonden.

Circulaire Economie

Reparatie en Hergebruik

Natuur & Milieu heeft nationale en internationale voorbeelden verzameld van initiatieven in de eerste cirkels van de circulaire economie. De cirkels waar de meeste waarde behouden kan worden. Het is duidelijk: Gewoon Doen!

Inspirerende voorbeelden van Hergebruik, reparatie en delen

Download pdf