Visie van onze experts

Marieke Gombault

Ik zie het verankeren van duurzaamheid in de organisatie als een transitie. Een verandertraject dat soms met kleine stappen en soms met drastische systeemveranderingen de organisatie in beweging krijgt. En die beweging is wat mij betreft essentieel voor de toekomstbestendigheid van organisaties. 

Dit is een proces dat niet van vandaag op morgen is geregeld. Het vraagt om een slimme aanpak die past bij de organisatie en de context waarin de organisatie zich bevindt. Het is belangrijk dat alle medewerkers aangehaakt zijn, zodat er geen (onbedoelde) tegeneffecten optreden. In onze strategische trajecten besteden we daarom ook altijd aandacht aan het activeren en betrekken van medewerkers. 

Door mijn positieve houding, het denken in oplossingen en een probleem benaderen met de vraag hoe het wél kan, krijg ik mensen in beweging. Mijn strategisch inzicht en kennis van duurzaamheid, ketens en markten helpen mij om de context goed in te schatten en de vertaling te maken van theorie en ambitieuze doelstellingen, naar de praktijk. Daar ligt ook mijn kracht. Ook krijg ik veel energie van het verbinden van partijen waardoor nieuwe kansen ontstaan. Daar zet ik mijn netwerk graag voor in.

Lonneke Frie

Hoe organisaties invulling kunnen geven aan hun duurzaamheidsambitie is vaak een complex vraagstuk. Het vereist dat alle medewerkers in de organisatie weten hoe ze kunnen bijdragen. Dat begint bij het zien van kansen.

Medewerkers zien meer kansen als ze duurzaamheidsexpertise opbouwen op het onderwerp waar ze persoonlijk impact mee willen hebben. Dit is een expertise bovenop de expertise die ze al hebben. Managers, HR afdelingen en duurzaamheidsmanagers hebben een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat medewerkers deze kansen ook kunnen verzilveren. 

Door mijn mensgerichte houding, creatieve oplossingen en mijn expertise in hoe mensen zichzelf kunnen vernieuwen, weet ik mensen te inspireren en het vertrouwen te geven om complexe en vernieuwende uitdagingen aan te gaan. Voor zichzelf en de organisatie.


Carolien Gadella van Wersch

Duurzaamheid, het is niet moeilijk en ook niet duur. Het is een andere manier van denken, een andere manier van tegen dingen aankijken. Het is én - én. Zowel zaken doen en winst maken, als waarde toevoegen voor de maatschappij. Het is niet idealistisch. Het is realistisch en bijzonder noodzakelijk. Het is zeker niet saai, maar leuk (en heel vervullend).

Winst en positieve maatschappelijke impact. Twee dingen die tegengesteld lijken, maar die wat mij betreft prima te combineren zijn. Sterker nog, het maakt je bedrijf toekomstbestendig.


Visie van onze experts

Diana de Graaf

Onze huidige wereld staat voor grote uitdagingen. Hoe veranderen we onze economie om onze planeet leefbaar te houden? Met behoud van waardevolle grondstoffen, zonder afval en met het gebruik van schone energie?

En wat kun je daar als organisatie of op lokaal niveau aan doen? Door niet alleen te kijken naar de activiteiten van de organisatie zelf, maar ook te kijken in de keten, kan nog veel bereikt worden. Samenwerking is de sleutel naar duurzame oplossingen die ook economisch aantrekkelijk zijn.

Dirk-Jan Everts

De klimaatuitdaging is groot en veelomvattend. Gelukkig zijn er steeds meer internationale standaarden en initiatieven die helpen bij het in kaart brengen van de impact van organisaties, zoals het Science Based Targets Initiative (SBTI), GHG-Protocol en de Sustainable Development Goals (SDGs). Pas als je weet waar je staat en wat je klimaatdoelen zijn, kun je effectief handelen.

Vervolgens is het de kunst om mensen mee te krijgen. Wat daarbij helpt is mooie, effectieve IT-tooling die helder inzicht geeft en lekker werkt. Daar zet ik me graag voor in.