Projecten

Financing Sustainable Trade


Trade & Commodity Finance is onderdeel van de Rabobank. TCF financiert handelsstromen en is actief over de hele wereld. TCF wilde invulling geven aan de Rabobank missie 'Growing a better world, together' en waarde leveren aan haar klanten op het gebied van duurzaamheid. TCF is sterk resultaat gedreven. De uitdaging was daardoor om duurzaamheidsprojecten die vaak langere doorlooptijd hebben dan handelsfinanciering, goed in te passen in de cultuur en commerciële systemen van de organisatie. 

Metis heeft in 2018/2019 met het Global MT en duurzaamheidsmanager Richard Piechocki de duurzame koers voor TCF bepaald en vervolgens internationale duurzaamheidsambassadeurs opgeleid voor hun nieuwe rol. Tijdens de 'Financing Sustainable Trade Challenge' hebben de ambassadeurs met de relatiemanagers in hun regio en hun klanten meer dan 30 duurzame trajecten uitgevoerd. Tijdens de Grand Finale van de Challenge, sprak Jan van Nieuwenhuizen als voorzitter van de jury zijn bewondering uit over de resultaten en het vertalen van de Rabobankmissie naar de commerciële praktijk.

De volgende stap voor TCF is het verder verankeren van duurzaamheid in de (beoordelings) systemen en het verder opleiden van alle relatiemanagers voor nog meer impact. Een mooie uitdaging voor 2019.

Engagementaanpak Danone

Danone Early Life Nutrition heeft de ambitie om Nature een vierde business fundamental te maken. Hiervoor is het van belang dat alle medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt, maar boven alles dat ze hierdoor geïnspireerd worden en zelf met innovatieve ideeën komen. Alleen als Nature een onderdeel van de bedrijfscultuur is, zullen medewerkers automatische de juiste beslissingen nemen en in de dagelijkse praktijk invulling geven aan Nature als een business fundamental. Marieke Gombault en Lonneke Frie hebben in 2016 een engagementaanpak ontwikkeld op basis van onze Legacy Approach(R) om dit voor elkaar te krijgen. Samen met het Danone ELN CSR team hebben we deze aanpak met veel succes geïmplementeerd van 2016 - 2018.


Paul Kennedy, Nature & Sustainablity Manager Danone Early Life Nutrition:

"Danone ELN is using the Legacy Approach to make Nature & Sustainability an integral part of our business. I am impressed how well employees, especially leasership teams, respond to the approach. If you want to activate and intrinsically motivate people on Sustainability, it really works. It makes a global challenge, personal."

Docent executive program CSR

Marieke Gombault is docent en leergangbegeleider bij het executive program Corporate Social Responsibility van de Erasmus Universiteit. Dit executive program richt zich op directeuren, managers, consultants en beleidsmakers die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden geconfronteerd met de strategische, beleidsmatige en operationele aspecten van CSR. Daarnaast begeleidt zij deelnemers bij het schrijven van hun onderzoekspaper.

Duurzaam en Circulair bij Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam (HbA) heeft een stevige ambitie op duurzaamheid in de haven.
Onze dienstverlening kan altijd sneller, slimmer en schoner’, dat is de bedrijfsbrede belofte van het Havenbedrijf Amsterdam in de Strategie 2020. Er wordt continu gestreefd naar een duurzame havenontwikkeling waarbij havenactiviteiten worden gecombineerd met de beste milieu- en ruimtelijke kwaliteit én voortdurende aandacht voor de omgeving en de maatschappelijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Duurzaam en circulair inkopen is een MVO prioriteit van het HbA. Vanaf 2016 ondersteunt Metis Havenbedrijf Amsterdam bij het ontwikkelen van de strategie en de implementatie ervan. Vanzelfsprekend is het creëren van intern draagvlak hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Product blijft Product Gemeente Amsterdam

Net als veel andere gemeenten heeft gemeente Amsterdam de ambitie de hoeveelheid grofvuil en restafval flink te reduceren. Samen met Metis en Natuur & Milieu ging Amsterdam aan de slag met het project Product blijft Product om dit doel te bereiken. Samen met lokale partners die werken aan delen, hergebruik en reparatie in Amsterdam, zoeken we naar maatregelen die de lokale economie op dit gebied kunnen versterken, waardevolle producten uit de kraker houden en die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan hebben. Met recht een win-win-win project. Ook geïnteresseerd in zo’n traject? Neem contact op met Marieke Gombault.

Bonnie Joosten, De Gezonde Stad: "Ik vond het een zeer geslaagde sessie en ik vind jullie aanpak erg goed. Informatief en ook concreet en de vaart zat er goed in. Dat heb ik vaak anders gezien in bijeenkomsten met zoveel mensen. Complimenten dus.

Ruilfeest Smaken Verschillen

In het kader van de week van de Circulaire Economie 2017, organiseert Metis in opdracht van gemeente Amsterdam een Ruilfeest in de Jungle (Oude Muiderpoorttheater).

Doel van het Ruilfeest is om te laten zien dat je met ruilen een ander en jezelf blij kunt maken. Doordat smaken verschillen zijn spullen die bij jou stof staan te vergaren in de kast, juist van grote waarde. 

Ruilfeest bij bedrijven

Metis organiseert ook Ruilfeesten voor bedrijven. Een ruilfeest zal draagvlak onder medewerkers voor duurzaamheid of circulaire economie vergroten. Deelname aan het ruilfeest is namelijk voor iedereen een positieve ervaring. Dat is wel eens anders bij duurzaamheidsprojecten waar je dingen moet, of niet meer mag.

CE Challenge Rabobank

De lokale Rabobanken van de Metropool Regio Amsterdam brachten met de Circular Economy Challenge, ondernemers uit de regio bij elkaar rond dit strategische onderwerp. De deelnemers konden een circulair idee omzetten in een concreet actieplan tijdens de interactieve sessie op 22 september 2016 in de CE Expo. De dag was een groot succes waarbij de ondernemers samen kansen voor nieuwe circulaire producten en voor samenwerking konden verzilveren. Marieke Gombault van Metis vervulde de rol van dagvoorzitter.